Om projektet | Om DVD´erne og online-versionen | Omtale & nyheder | Kontakt & bestilling

 

Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge.

Med tegnsprogstolkning.

Introduktion.
A: Claus Bang Profil.
B: Børnehave og førskole, 3-6 år.
C: Børn i skoleområdet, 7-12 år.
D: Stemmebehandling, tale- og sangterapi.
E: Multihandicappede børn og unge, 3-16 år.
F: Døvblinde børn og unge, 3-20 år.
G: Bevægelse og danseterapi, drama.
H: Instrumentalt og orkestralt arbejde.
I: Fire årtier i musikterapi - et tilbageblik.
Afslutning.

Klik på ovenstående overskrifter for at læse en beskrivelse af hvert enkelt kapitel.

Programmet består af 3 double layer DVD+R beregnet til afspilning på en PC. Omfanget er 27 GB svarende til 38 CD-R'er.

I marts 2009 er projektet lagt online som "En verden af lyd og musik" sammen med den engelske online-version "A World of Sound and Music".

Et personligt og permanent password kan købes for DKK 200,-

Projektets hovedsponsorer: VELUX FONDEN og NORDEA DANMARK FONDEN.

Projektet "EN VERDEN AF LYD & MUSIK" støttes også af: UNDERVISNINGSMINISTERIETS tips/lotto midler, KULTURMINISTERIET - Handicappuljen, Statens Musikråd, Kunststyrelsen, BG-FONDEN, SPAR NORD FONDEN, DET OBELSKE FAMILIE FOND, INSTITUT for MUSIK & MUSIKTERAPI, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI, AALBORG UNIVERSITET, MINISTERIET for VIDENSKAB, TEKNOLOGI og UDVIKLING, VIDENCENTER for døvblevne,UNIDANMARK FONDEN, NORDEA DANMARK FONDEN, WIDEX A/S, DANAFLEX.